เพลง สระโอ

การใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้จำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วย

Advertisement

สื่อการสอน เรื่อง ตัวสะกด

การใช้นิทานเป็นสื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น
คุณครูลองนำไปใช้ดูนะคะ