ประดิษฐ์ดอกไม้จากหลอดกาแฟ

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=005013

Advertisements

สร้างหนังสืออิเล็คทรอนิกส์ ด้วยโปรแกรม Desktop Author

http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html

การร้อยมาลัยสองชาย(ประกอบมาลัย)

        หลังจากที่เราร้อยตัวมาลัยเสร็จแล้ว  เราก็มาประกอบมาลัยกันค่ะ  โดยดูจากวีดิโอแล้วฝึกตามนี้เลย
        ฝากนักเรียนฝึกช่วงปิดเทอมด้วยนะ  เปิดเทอมจะได้เก่งๆ ฝีมือร้อยมาลัยก็จะสวยๆ กันทุกคนนะค่ะ

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=007553

การร้อยมาลัยกลมสองชาย

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=007551

ให้ฝึกร้อยมาลัยกลม(ตัวมาลัย) ตามวีดิโอที่คุณครูสาธิตนะค่ะ  แล้วจะนำวิธีการประกอบตัวมาลัยมาให้ศึกษาต่อไปค่ะ