การประดิษฐ์ดอกดาวกระจายจากขวดพลาสติก

http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/playerPlookpanya.swf?URLofFile=http://www.trueplookpanya.com/true/flvplayer/player.xml.php?mul_source_id=007581

Advertisements