เพลง สระโอ

การใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้จำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วย

Advertisements

ความรู้ใหม่จากอบรมรอบสอง

มาอบรมครั้งนี้มีเทคนิคหลายอย่างที่ได้รับจากเพื่อนๆ ตอนนี้ทดลองนำภาพจากเว็บอื่นเข้ามาใช้ใน wordpress