สื่อการสอน เรื่อง ตัวสะกด

การใช้นิทานเป็นสื่อการสอนจะช่วยให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานในการเรียนมากขึ้น
คุณครูลองนำไปใช้ดูนะคะ

Advertisements