เพลง สระโอ

การใช้เพลงประกอบการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนจะช่วยให้ผู้เรียนมีความสุข สนุกสนานในการเรียนมากขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยให้จำเนื้อหาได้ดียิ่งขึ้นด้วย

Advertisements